Семинарлар

 

Бектлиева Г. С., арнайы пәндер оқытушысы

Геологиялық түсіру жұмыстары

 

Емишева Қ. К., арнайы пәндер оқытушысы

Электрлік, радиоактивтік және акустикалық каротаж

 

Жылқыбаева Ж. М., жалпы кәсіптік пән оқытушысы

Бір шаңырақ астындамыз, бәріміз!...

 

Ражабова А. Ж., арнайы пәндер оқытушысы

Мәліметтер қорын құру және бағдарламаны безендіру

 

Ускимбаева Н. И., арнайы пәндер оқытушысы

Электромонтаждық жұмыстарды «Электромонтаждық үстел» стенд -тренажерда орындау