Колледж мамандықтары

  Шифр Мамандықтар атауы Біліктілігі Оқу м ерзімі
1 ОГХ 0507000 050706 3 Қонақ үйі шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру Қызмет көрсетуші менеджер 3 жыл 6 ай
2 ДП 0510000 051002 3 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) Іс қағаздарын жүргізуші 2 жыл 10ай
3 МР 0515000 051501 3 Менеджмент(қолдану аясы және салалар бойынша) Менеджер 2 жыл 10ай
4 БР 0518000 051802 3 Есеп және аудит (салалар бойынша) Бухгалтер-ревизор (аудитор) 2 жыл 10ай
5 ЭБУ 0518000 051803 3 Есеп және аудит (салалар бойынша) Экономист бухгалтер 2 жыл 10ай
6 ГР 0701000 070107 3 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша) Техник-геолог 3 жыл 8 ай
7 БНГС 0801000 080114 3 Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша) Техник-технолог 3жыл 10ай
8 СНГП 0802000 080204 3 Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын салу және пайдалану Техник-механик 3жыл 10ай
9 КСЖ 0803000 080304 3 Компрессорлық станциялар мен жер асты құбырларының электр жүйелерін жөндеу және қызмет көрсету Электромеханик 3жыл 10ай
10 ТЖМ 0804000 080403 3 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау Техник-механик 2жыл10ай
11 ТХНГ 0805000 080502 3 Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау Техник-технолог 3 жыл 10ай
12 ТН 0807000 080703 3 Мұнай және газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу Техник-механик 3 жыл 10ай
13 ТХ 0808000 080803 3 Мұнай,газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» (түрлері бойынша) Техник-механик 3 жыл 10ай
14 ЭНГС 0809000 080922 3 Мұнай мен газ кенорындарын пайдалану (бейін бойынша) Техник-технолог 3 жыл 10ай
15 МГӨО 0809000 080905 2 Мұнай мен газ кенорындарын пайдалану (бейін бойынша) Мұнай және газ өндіру операторы 2жыл10ай
16 ПНиГ 0819000 081907 3 Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы Техник-технолог 3 жыл 10ай
17 МП 0901000 090104 3 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) Техник-электрик 3 жыл 10ай
18 МП 0911000 091101 3 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша) Электромеханигі 3 жыл 10ай
19 ЖДПС 1108000 110818 3 Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану,жөндеу және техникалық қызмет көрсету» (түрлері бойынша) Техник -электромеханик 3 жыл 10ай
20 ТДМ 1109000 110901 2 Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша) Токарь 2 жыл 10ай
21 ТОРО 1201000 120111 3 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану Электр механигі 3 жыл 10ай
22 ТОРО 1201000 120106 2 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик 2 жыл 10ай
23 ТЖ 1203000 120301 2 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 4-ші және 5-ші кластардың теміржол стансасының кезекшісі 2 жыл 10ай
24 ЖД 1203000 120309 3 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару Тасымалдауды ұйымдастырушы техник 3 жыл 10ай
25 КИПиА 1302000 130201 2 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі 2 жыл 10ай
26 АТП 1302000 130202 3 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша) Электромеханик 3 жыл 10ай
27 БК 1304000 130402 2 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) Байланыс құрастырушы-кабельші 10ай
28 ЭВТ 1304000 130404 3 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 0 3 жыл 10ай
29 ЭВТ 1304000 130406 3 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник 3 жыл 10ай
30 АЖ 1305000 130502 3 Ақпараттық жүйелер Техник-бағдарламашы 3 жыл 10ай
31 ПГС 1401000 140121 3 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану Техник-құрылысшы 3жыл 6ай
32 САДиА 1410000 141001 3 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы Техник-құрылысшы 3жыл 6ай
33 ФШ 1504000 150403 2 Фермер шаруашылығы(бейін бойынша) Жеміс-көкөніс өсіруші 10ай

 

 

 

Талапкер – 2018

 

Маңғыстау облысының білім басқармасы

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі

2018 – 2019 оқу жылында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді кадрларды даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға арналған ұсыныстар

Код

Мамандық атауы

Біліктілігі

Орын саны

Оның ішінде қазақ тілінде оқытатын

9-сынып базасында

11-сынып базасында

1304000

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130406 3- Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник 

25

25

25

-

0803000-

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

080304 3 - Электромеханик

25

25

25

-

0804000-

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

080403 3- Техник-механик

25

25

25

-

1305000

Ақпараттық жүйелер» (қолдану саласы бойынша)

130502 3 – Техник – бағдарламашы

25

25

25

-

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша):

130202 3 Электромеханик

25

25

25

-

0701000

Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)

0701073 – Техник - геолог

25

25

25

-

0911000

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

091101 3- Электромеханик

25

25

25

-

0515000

Менеджмент(қолдану аясы және салалар бойынша)

051501 3 – Менеджер

25

25

25

-

 

Барлығы

 

200

      


Маңғыстау облысының білім басқармасының «О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық  колледжі» МКҚК –на күндізгі оқу нысаны бойынша жұмысшы кәсібіне маман даярлауға 2018-2019 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы

Мамандықтың (кәсіп) өзгертілген коды мен аты

Оқушы

лар

саны

Базалық білімі

Оқыту тілі

Оқу

мерзімі

1

1201000- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

120106 2- Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик

25

9 сынып

қазақша

2 жыл 10ай

2

1109000- Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

110901 2- Токарь

25

 

 

9 сынып

 

 

қазақша

 

 

2 жыл 10ай

3

1504000 Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

150403 2- Жеміс-көкөніс өсіруші

25

11сынып

қазақша

10 ай

 

Барлығы

75

 

 

 


I. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.

Қабылдау алқасының жұмыс тәртiбi:

 • Басталуы: сағат 900-ден 1800-ге дейiн
 • Түскi үзiлiс: 1200-ден 1330-ға дейiн
 • Cенбi күнi: сағат 900-ден 1300-ге дейiн
 • жексенбi күнi: демалыс

II. Оқуға түсушілер колледжге оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжатының түпнұсқасын, № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы флюрография суретімен (1 және 2 топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3x4 көлемдегі 4 суретті қоса береді.

Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхат;

2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын - босқынның куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) оралман - оралман куәлігі.

III. Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін және:

1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;

2) негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер - негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);     

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Колледжге түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

IV. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында;

 

Қабылдау комиссиясы

 

 Абитуриент – 2018

 

Управления образования Мангистауской области

Мангистауский индустриально-технический колледж им О.Турмаганбетулы 

Предложения на размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным,послесредним образованием на 2018 – 2019 учебный год

Код
 

Наименование специальности
 

Квалификация
 

Кол-во
мест
 

В том числе
с каз.
языком обучения
 

На базе
9 кл.
 

На базе
11 кл.
 

1304000

 

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

130406 3- Техник по обслуживанию компьютерных устройств

25

25

25

-

0803000-

 

Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубопроводов

080304 3 - Электромеханик

25

25

25

-

0804000

 

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов

080403 3- Техник-механик

25

25

25

-

1305000

 

Информационные системы» (по областям применения)

130502 3 – Техник – программист

25

25

25

-

1302000

 

Автоматизация и управление (по профилю )

130202 3 Электромеханик

25

25

25

-

0701000-

 

Геологическая сьемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам)

0701073 – Техник - геолог

25

25

25

-

0911000

 

Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (по видам)

091101 3- Электромеханик

25

25

25

-

0515000

 

Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3 – Менеджер

25

25

25

-

 

Всего

 

200

 

 

 Государственный образовательный заказ на подготовку по рабочей профессии на 2018-2019 учебный год по дневной форме обучения ГККП «Мангистауский индустриально-технический колледж  им О.Турмаганбетулы» Управления образования Мангистауской области

Код и название профессий и специальностей

Количество 

учащихся

Базовое 

образование

Язык обучения

Срок

обучения

1

1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

120106 2- Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования

25

9 класс

казахский

2 года 10мес

2

1109000- Токарное дело и металлообработка (по видам)

110901 2- Токарь

25

9 класс

казахский

2 года10 мес

3

1504000- Фермерское хозяйство (по профилю)

 150403 2- Плодоовощевод

25

11 класс

казахский

10 мес

 

Всего

75

 

 

  


 I. Прием заявлений лиц на обучение в организациях образования осуществляется:

1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа, на вечернюю и заочную формы обучения с 20 июня по 20 сентября;

2) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку кадров по массовым профессиям и более сложным (смежным) профессиям - с 20 июня по 20 августа, на вечернюю форму обучения - с 20 июня по 20 сентября.

Регламент работы приемной комиссии:

 • Время работы: с 900 до 1800 часов
 • Перерыв на обед: с 1200 до 1330 часов
 • Суббота с 900 до 1300 часов
 • Воскресение – выходной

II. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие прилагают подлинник документа об образовании, медицинскую справку по форме № 086-У c приложением флюороснимка (для инвалидов 1 и 2 группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы), 4 фотокарточки размером 3х4.

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, родителями или законными представителями.

Иностранцы и лица без гражданства представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;

3) беженец - удостоверение беженца;

4) лицо, ищущее убежище - свидетельство лица, ищущего убежище;

5) оралман - удостоверение оралмана.

Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации колледжа по формам обучения.

IV. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, вступительные экзамены проводятся: на очную форму обучения - с 1 августа по 28 августа, на вечернюю и заочную формы обучения - с 1 августа по 25 сентября.

 

Приемная  комиссия

 

 

 

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжін бітіруші түлектер

 

2019 - 2020 оқу жылында Маңғыстау индустриалды техникалық колледжінің түлектері төмендегі мамандықтар бойынша бітіріп шықты:

 

1401000 «Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану»

0701000 -   Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері    

бойынша)

0901000 -   Электр станциялары мен желілерінің  электр жабдықтары (түрлері бойынша)

0911000 -   Электр және электрлі механикалық жабдықтарды  техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

1504000 -   Фермер шаруашылығы(бейін бойынша)

0510000 -   Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша)

0515000 -   Менеджмент (қолдану аясы және салалар бойынша)

0518000 -   Есеп және аудит

1305000 -   Ақпараттық жүйелер

1302000 -   Автоматтандыру және басқару

1203000 -   Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару           

1304000 -   Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

0809000 -   Мұнай мен газ кенорындарын пайдалану (бейін бойынша)

 

1401000 – «Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану» 4ПГС-16Б

1. Айтенов Нұрбол Байболұлы

2. Айтуғанов Сырым Төлегенұлы

3. Аманжолов Наурызбай Казыевич

4. Аманұлы Жарылғасын

5. Атағұлов Бекболат Утесинұлы

6. Джамалова Нуржамал Мақсатқызы

7. Каукенов Бексат Тарихұлы

8. Қаржаубаев Нұртілек Рашидұлы

9. Қосайұлы Смағұл

10. Наурызбаев Арыстанбек Берікбайұлы

11. Нуратдинов Жанболат Саматович

12. Орақов Қанат Қуанышұлы

13. Сағын Дамир  Мұңалұлы

14. Сезімбаев Дәурен Әлібекұлы

15. Тәжімұрат Әлішер Ашықбайұлы

16. Төребаев Жасұлан Мейрамұлы

17. Узенбай Айбек Узенбайұлы

18. Шаңытбаев Мағжан

 

0701000 Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша) 4ГР-16Б

1

Абишаев Абзал

2

Абилбай Берік Улыкбанұлы

3

Айтбаев Жақсылық Нұрболатұлы

4

Амантұрлы Қуанышбек Жарасұлы

5

Әділов Бейбарыс Маратұлы

6

Әділхан Ержан Иланбайұлы

7

Даушов Нұрдәулет  Ибрахимұлы

8

Доғдырбай Олжас Еламанұлы

9

Жұмағазиев  Данияр Болатұлы

10

Қалиұллаев Нұрсұлтан Лесбекұлы

11

Кожанепесов Алмаз Аблайулы

12

Мамедалиев Берекет Жолдыбекұлы

13

Оразбаев Әділет Нұрғалиұлы

14

Өтебаев Ерлан Наурызбекұлы

15

Сайлауов Өркен Ғалымұлы

16

Сатыбалдиев Айдын  Көптілеуұлы

17

Төлеген Шаттық Амандыққызы

18

Турлан Алмагул  Тұрланқызы

19

Туремурат Тұрар  Жалғасұлы

20

Тұрақов Заңғар Серікұлы

21

Хасенов Әсет Мұратұлы

22

Шакиров Нарұл Ебердіұлы

23

Шәріп Жанарыс Әбілхасанұлы

24

Чанетов Бақыт Асқарұлы

25

Жаңабаев Арман Нурланұлы

 

0901000 Электр станциялары мен желілерінің  электр жабдықтары (түрлері бойынша) 4 МП-0901-16Б    

 

1

Аблаев Ахмет Қайратович  

2

Ақтілеу Нұрлан Ержанұлы  

3

Алмұратов Шоң Бауыржанұлы     

4

Аманжолов Бердібек Асқарұлы   

5

Бегімбетов Әділет Болатұлы      

6

Биданов Нұржан Байрамбаевич 

7

Есенбай Әлқадір Мақсатұлы

8

Есов Мұратбай Бишенбаевич

9

Жалғасбаев Бексұлтан Құтылбайұлы

10

Кубиев Нұрадин Азаматұлы

11

Қалбаев Ғазиз Ахметұлы

12

Мадяр Әділет Маратұлы

13

Нұрмұханов Мәди Берікбайұлы 

14

Өмірзақов Төлеміс Амангелдіұлы  

15

Сатыбалдиев Азизбек Берекетович

16

Сериков Нурхан Куванович

17

Төлепбергенов Қуандық Доқтырбайұлы

18

Тұрашов Жарасқан Тұрашұлы

19

Тұяқбаев Аслан Бақтыұлы

20

Умурбаев Нурсултан Ильясович

21

Худайбергенов  Канат Умирзакович

22

Хыдырбаев Арслан Эсбулатович

23

Элемес Ердаулет Саттибайұлы

24

Бекімбетов Бақытжан Таразыбайұлы

 

0911000 Электр және электрлі механикалық жабдықтарды  техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)  4 МП-0911-16Б  

 

    

1

Айтбаев Кууандык Исенбайулы

2

Алиханов Рахат Ерланұлы

3

Амандықов Қайрат Милсович

4

Әминадинұлы Аранжан

5

Бердихан Өмірзақ Билалұлы

6

Бисенов Бекзат Ержанұлы

7

Бураев Бекзат Мирманұлы

8

Джагсылыков Ергалий Максетулы

9

Жалғасбаев Ғалымжан Тұрмағамбетұлы

10

Жетіру Әділет Құралбекұлы

11

Катаров Ерлан Нұрбергенұлы

12

Махсутов Дәурен Серікұлы

13

Мұратбай Ертай Қалдыбайұлы

14

Нәдіров Асқар Орынғалиұлы

15

Нурмухамедов Бақыт Базарбайұлы

16

Оспанов Эльдар Талғатұлы

17

Сактабаев Қанат Қырымгерейұлы

18

Сатаев Талғат Өмірбекұлы

19

Сатмагамбетов Атагозы Нурбаевич

20

Текебаев Сырым Аманжолұлы

21

Теңелбеков Мейірбек Абзалұлы

22

Тлешов Сабит Батаржанұлы

23

Утепберды Естай Асанұлы

24

Хужанов Канат Максадович

 

1504000 Фермер шаруашылығы(бейін бойынша)  1 ФШо/б-19 РБ

1

Калубаева Майхан Жаксылыковна

 

2

Караева Галия Исаевна

 

3

Кенжебаева Айпарша Турсынбаевна

 

4

Кудабаев Ергали Туркменбаевич

 

5

Разакова Улмекен Калыбаевна

 

6

Тураева Жамиля Абдимухановна

 

7

Айытжанов Жарас Довлетбаевич

 

8

Аманиязов Мурат Куандыкович

 

9

Ермагамбетова Марияш Абдуллаевна

 

10

Есетбаев Ержан Асауович

 

11

Жаксылыкова Патыма

 

12

Жамантаев Саятбек Наурызбаевич

 

13

Жидебаев Бауржан Ореишанович

 

14

Искакова Айнур Сайыновна

 

15

Каражанова Алтынай Амидуллаевна

 

16

Сагиндыкова Алия Жаксылыковна

 

17

Убайдуллаева Сабира Нурымбетовна

 

18

Ходжамкулов Сапаргалы Алпысбаевич

19

Хожаниязова Гульмира Акраповна

 

20

Хожахметов Жарас Нуркеевич

 

21

Ысыкбаева Гүләйім Джауынбайқызы

 

 

0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) 3 ДП-17Б

1

  Атанбаева  Қарлығаш Мухтарқызы

2

Базарбай Жанар Довлетқызы

3

Бакиджанова Әсел Ходжамбетқызы

4

Бәшірова Гулзада Жумақызы

5

Васнецова Роза Васильевна

6

Джумашева Ақтоты Досанқызы

7

Есқара Үміт Нұрболқызы

8

Жанетова Сабрина Төреғалиқызы

9

Жаханбекова Айымгүл Даулетқызы

10

Жумаханова Назым Ерболқызы

11

Жүргенбай Лаура Жамбылқызы

12

Зинепқали Нұргүл Серікқызы

13

Исперзаева Гулшат Захметқызы

14

Кенжебаева Толқын Есетқызы

15

Қасымова Жазира Қайратқызы

16

Нұрлаш Гүлнұр Мырзабекқызы

17

Нысанбаева Камила Қайыржанқызы

18

Сатыбалдиева Жұлдыз Әскерқызы

19

Сахиева Ұлболсын Пишембекқызы

20

Суевбаева Айнұр Серікқызы

21

Шалатаева Айзада Базарбайқызы

22

Сүндетбаева Нұрай Абайқызы

23

Шуақова Шолпан Ақболатқызы

24

Жаңатуғанова Мөлдір Серікқызы

 

0515000 Менеджмент (қолдану аясы және салалар бойынша) 3 МР-17Б

1

Айтенова Нұрсәуле Байболқызы

2

Лепесбаева Айдана Лепесбайкызы

3

Айткулова Нуржайна Қуандыққызы

4

Аққадір Күмісай Қайратқызы

5

Алтыбаева Зарина Мұхтарқызы

6

Бердибаева Дилбара Айтмаганбетқызы

7

Бердиханова Мадина Ерболатқызы

8

Буранова Айгерим Маратовна

9

Диханбаева Әсел Тәжібайқызы

10

Жақсылықов Рамазан Салиұлы

11

Каипишова Хамар Сабитқызы

12

Калдыбек Нона Серікқызы

13

Конабаева Акнур Айдаболовна

14

Қараева Алима Ақатқызы

15

Қоблаш Әлия Нұрбайқызы

16

Қыдырбаев Бекзат Қалбайұлы

17

Мұқанбетқали Жансая Ізтұрғанқызы

18

Мұратбаева Данагүл Бауыржанқызы

19

Мұратбай Гауhар Орынбекқызы

20

Табылдиева Албина Нүрпейсқызы

21

Таңатарова Қырмызы Нұрғалиқызы

22

Текизбаева Салима Мыратмергеновна

23

Ускембаев Елдос Берикұлы

24

Юсупова Назгүл Ерболатқызы

 

0518000 Есеп және аудит 3 БР-17Б

1

Аманғалиева Альбина Ерланқызы

2

Аңшыбаев Серік Саламатұлы

3

Досмұрат Бақыт Болатбекқызы

4

Дочаев Абылай Докдырбаевич

5

Дүйсембаева Ляззат Серікқызы

6

Эсенов Орунбай Аламанович

7

Жақанов Жандос Жайлыбайұлы

8

Жаңабаева Баянсулу Абзалбекқызы

9

Қияқбаева Дилара Алдашқызы

10

Максимова Нурия Куаншбековна

11

Мұрат Мадина Бауыржанқызы

12

Мұратов Асылбек Муратұлы

13

Мұратов Берекет Сатымұлы

14

Нұрғалиева Сындар Сахиқызы

15

Нұрлы Мадина Амангелдіқызы

16

Рысбаев Нұр Бақтығалиұлы

17

Сарсенбаева Жанерке Орынбайқызы

18

Сарсенбай Зәмзия Рахметқызы

19

Хасанова Мереке Арыстанқызы

20

Шоханов Елдос Қылышбайұлы

21

Ізкен Ернұр Тілепбергенұлы

22

Эгизбаева Кенжегүл Мамбетовна

23

Баранкова Надежда  Михайловна

24

Қуанышбекова Жұлдыз Жалғасқызы

25

Сардарқызы Сәлима

26

Шарафадинова Құндыз Нұрланқызы

 

1305000 Ақпараттық жүйелер 3 АЖо/б-17Б 

1

Абдурахманова Айдана Садувакасовна

2

Каратабанова Салтанат Науризбаевна

3

Боранқұлова Іңкәр Наурызбайқызы

4

Демалысов Рафхат Жұмакелдіұлы

5

Жайылханова Әсия Түгелқызы

6

Жумахожаева Тилектес Ермекбайқызы

7

Инченбаев Бауыржан Наурзбекұлы

8

Назарбай Нұрбек Бисенбайұлы

9

Нұратдинов Адайбек Нұрымпатшаұлы

10

Тугелбаев Нурсултан Дауылбайулы

11

Халиева Айнур Оразбаевна

12

Чанкурбаева Индира Базарбаевна

 

1302000 Автоматтандыру және басқару 3 КИПиА-17 РБ

1

Елеусінов Жәнібек Сәрсенбайұлы

2

Мырзагельдиев Данияр Нурланұлы

3

Азнабакиев Абылай Исрайлұлы

4

Базарқанов Түзел Өмірбайұлы

5

Бөккелов Бағдат Берікбайұлы

6

Жексенбаев Бағдат Рахманұлы

7

Жұмабаев Әділет Бақытжанұлы

8

Жұмажанов Арман Серікұлы

9

Көшекенов Ғалымжан Жарылғасұлы

10

Қошаев Аян Жамбылұлы

11

Матенов Демесін Жарылғапұлы

12

Мектепбергенов Мейірбек

13

Өмірзақов  Бибарыс Қуанышұлы

14

Өтепов Нұрбол  Сабырбайұлы

15

Өтес Даулет Жоламанұлы

16

Сәндібай  Ғалымжан  Шалқарұлы

17

Сарсенбаев Аманкелди Абилакимулы

18

Теңгілбаев Ерлан Өмірбайұлы

19

Тлегенов Райымхан Ақылбекұлы

20

Тулебаев Қуандық Оразбайұлы

21

Түгелбаев Данияр Жексенбайұлы

22

Ізтұрған Нұртас Жақсыбайұлы

 

1203000 Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару            3 ТЖ-17РБ

1

Меке Нұрсәт Ролланұлы

2

Айбергенова Ырыс Нұрлыбекқызы

3

Алимбаев  Парахат Рахимович

4

Аманжол Зульфия Қыдырбайқызы

5

Байжанов Жұмасат Бақытұлы

6

Байнуров Береке Абзалуғли

7

Бекимбетов Жадырасын

8

Бекмухамбет Қуандық Тлепбайұлы

9

Ескалиев Манарбек Хамитулы

10

Жұмаберді  Жандос Сабитұлы

11

Колдасбаев Ерсултан Саматулы

12

Конулкошов Бекарыс Серкебаевич

13

Қонарбаев Мирас Амангельдіұлы

14

Құндақбаев Мұхамбетәли Кенжеғалиұлы

15

Насихатов Жарас Берікбайұлы

16

Наурызхан Ғазиза Серікқызы

17

Нұранов Жансейит Утегалиулы

18

Нұртілеуов Мәди Асылбекұлы

19

Рзағұл Наурызбек Бисембайұлы

20

Сарсенбаев Бауыржан Сакиұлы

21

Серікбаева Салтанат Талапқызы

22

Түркменбаев Берекет Қайратұлы

23

Турумбаев Нурбек Нуржигитович

24

Түзелбаев Ерасыл Аманбайұлы

25

Утегенов Едилбек Ермекович

 

1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 4ЭВТа-16Б

1

Жанабаева Алтын Тавынова              

2

Нықназар Дамир                           

3

Суюндыкова Динара Апиновна   

4

Агулов Серік Бахытжанұлы               

5

Базарбаева Айдана Сағындыққызы     

6

Ерувбаев Жандос Сундеталиулы       

7

Есениязов  Темірлан Сұңқарұлы

8

Жалғасбай АйданаТұрмағамбетқызы

9

Келдібаев Жансугір Маратұлы     

10

Қойшыбаев Асылбек Сегізбайұлы    

11

Мусаев Мадияр Мусаұлы         

12

Мурзабеков Асқар Сырымбайұлы  

13

Мырзабеков Мақсат Нұрымбиұлы   

14

Усенов Нурбек  Махамбетович            

15

Утебеков Көбейсін Тағанбайұлы       

16

Ізтұрғанова Ақтоты Сәттіғұлқызы   

 

1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)     4ЭВТб-16Б  

1

Альджанов Нұрлан Ордабайұлы

2

Амангелдиев Нұрболат Рахметұлы

3

Бөрекешова Жаңылсын Амандыққызы

4

Жумаханов Саяуыш Жубанышұлы

5

Жумабаев Бекслан Бурабекулы

6

Ителгиев Нурасыл Найзабекұлы

7

Көлдеубаев Сұңғат Аманғалиұлы

8

Қадырбаева Азиза Нурадиновна

9

Қалиев Темірлан Серікұлы

10

Қойлыбаева Жұлдыз Есқуатқызы

11

Козбакаров Нуркадам Аралбаевич

12

Нұрсапов Жайық Нұрланұлы

13

Теңес Ғалымжан Нұрболатұлы

14

Усенов Азамат Айткулиевич

15

Өмірханова Жайнасын  Өмірханқызы

 

 

 

 

 

 

 

 

0809000 Мұнай мен газ кенорындарын пайдалану (бейін бойынша) 1ЭНГС-19К

1

Алдабергенов Бекзат Жаңабергенұлы

2

Амангелдиев Саясат Жансейітұлы

3

Аязбай Нұрболсын Еркінұлы

4

Бердіханов Азамат Ермұханұлы

5

Қуанышбеков Келімберді Қалиұлы

6

Қойшығұл Салтанат Бауыржанұлы

7

Нұргелдиев Дархан Аманғалиұлы

8

Сәрсенбаев Жәнібек Жұмабекұлы

 

1302000 Автоматтандыру және басқару 1 АТП-19К

1

Алдабергенов Рахим Оспанұлы

2

Ғайнулла Ербол Сағидоллаұлы

3

Дауылбаев Қуаныш Ақмаратұлы

4

Дәнекеров Берекет Өтесінұлы

5

Избасаров Бейбарыс Кыдырбекович

6

Нұрмағанбет Жаңай Әлімжанұлы

7

Сисенов Темирлан Жолдыбайұлы

8

Тауызбеков Айбар Абзалұлы

9

Толепов Айса Болатбекұлы

 

 

 

 

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды және техникалық колледжі: Міндеттер және құқықтар

 1. Колледж міндеті:
 • Студент қоғамда өмір сүруге психологиялық тұрғыдан даярлау және әр студентің қаблетін арттыруға педагогика-психологиялық тұрғыдан жағдай жасау;
 • Студенттің сабаққа қатысуына жағдай жасау;
 • Студенттің кәсіптік-техникалық мамандық алуына барлық жағдай жасау;
 • Студент іс-әрекетін оның жасына, жеке ерекшелігіне сәйкес ұйымдастыру;
 • Осы ішкі тәртіп ережесі бойынша колледж талаптарын сақтау;
 1. Ата-ана міндеті:
 • Колледж Жарғысын және ішкі тәртіп ережесін, жауап беретін оку орны талаптарын сақтауға;
 • Кәмілеттік жасқа толмаған (18жас) студенттердің 22.00 уақытынан кейін көшеге мезгілсіз, қадағалаусыз жібермеуге;
 • Оқу үрдісінен кейін криминалдық және басқада тәртіпсіздігіне жол бермеуге немесе болған жағдайда өз жауапкершіліктеріне алуға;
 • Үнемі сабақ барысында және одан тыс уақытта студенттің (баласының) үлгерімі туралы және тәртібі бойынша топ жетекшісімен байланыста болуға;
 1. Ата-ана міндеті:
 • Сабаққа келу және қайтар жолдарында студент өмірінің қауіпсіздігіне;
 • Колледждің ішкі талаптарын қатаң орындауға;
 • Студенттің сабаққа кешікпей уақытымен қатысуын дағдылауға, себепсіз сабақтан қалдырмауға (КР «Білім туралы» Заңы 49 бап, 4-тармағына сәйкес);
 • Оқу бағдарламасына сәйкес тапсырмаларды уақытында тапсыруға;
 • Сабақтан қалу себебін бекітілген топ жетекшісіне ескертуге;
 • Студент әр түрлі себептермен жіберген сағаттарын көрсетілген мерзім ішінде бекітілген кестеге сәйкес пән оқытушысынан тапсырмасын алып тапсыруға;
 • Колледж ішкі тәртібіне сәйкес оқу жылы барысында оқу формасын сақтау (қыз балдар: ақ түсті жиде және қара юбка, ұл балдар: ақ түсті жейде, кара шалбар) және әр түрлі діни ағымдарындағы киім үлгілерімен оқу орнына келтірмеуге;
 • Колледжге спорт кастюммен (тек дене тәрбиесі сабағында рұқсат етіледі) джинсы, шорты, майкамен және сүйретпе аяқ киіммен бармауға дағдылауға;
 • Студент колледжге келе алмайтын жағдай болғанда бір күн бұрын топ жетекшісіне хабарлауға;
 • Студент колледжге гигиеналық талаптарға сәйкес, таза киіммен жіберуге;
 1. Студент міндеті:
 • Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауына сәйкес, «Мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем төзбеушілік принципін ұстану тиіс» қағидасын ескере отырып,
 • Колледж аймағында, көршілес орналасқан үйлер, аялдама маңында тәртіппен, тазалықты сақтауға;
 • Қауіпсіздік шараларын сақтауға;
 • Жеңіл жанғыш және тұтанатын заттарды, газбаллондарды, қару-жарақтты пайдаланбауға, ұстамауға, оқу орнына әкелмеуге;
 • Сабақ барысында қөрсетілген аймақта жүрмеуге;
 • Сабақ кестесі бойынша сабаққа міндетті түрде қатысуға;
 • Колледж ішінде, оқу кабинеттерінде тәртіпсіздік жасамауға, темекі шекпеуге, түкірмеуге, қағаздар мен басқада керексіз заттарды жөнсіз тастамауға;
 • Сабақ барысында мобельді телефондарды, планшеттерді жөнсіз жеке бағытта қолданбауға;
 • Колледжге наркотикалық және алкоголді ішімдік ішіп келмеуге, (бүндай жағдайда студент ескестусіз оқудан шығарлады);
 • Колледж немесе жатақханада, яғни қоғам мүлкін бүлдірмеуге және сындырмауға, ал ондай болған жағдайда кінәлі студент сол мүліктің нарықтық құнын төлеуге немесе жөндеуге міндетті;
 1. Топ жетекшісінің міндеттері:
 • Жетекші ететін тобына семестрлік және жылдық жоспар құруға;
 • Студентерді адамгершілік рухпен ұлттық мәдениетке тәрбиелеу, қоғамға қарсы, қөз қарас туындаған жағдайда келеңсіз пікірлерге мойынұсынбаушылыққа дағдыландыру. Өз-өзін тәрбиелеу мен білімін жетілдіруге үйретуге;
 • Кесте бойынша топ сағаттарын өткізуге;
 • Күнделікті сабаққа қатысуын, формасын қадағалауға, (әр түрлі діни бағыттағы киім үлгілерімен оқу орнына кіруге тиім салуға);
 • Киын студентермен жұмыс жүргізуге;
 • Студенттердің ата-аналарымен тығыз қарым-қатнаста жиі байланыстаболуы, ата-аналар жиналыстарын өткізуге;
 • Сабаққа қатыспаған және себепсіз қалатын студенттермен жұмыс жүргізуге;
 • Қажетті құжаттарды уақытылы жинақтау; (әскери комиссариат, банк, емхана);
 • Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары және жастар комитетімен тығыз байланыста жұмыс жасауға;
 • Топ жетекшісінің міндеттемесі ретінде заңдылық және азаматтық жауыпкершілікті жүктеуге;
 • Топ жетекші өз тобындағы студенттерді сабақтан тыс қоғамдық шаралармен үйірмелерге тартуға;
 • Өзіне бекітілген топ студенттерінің тәртіп ережелерін бұзғандығы туралы «Кураторлар кеңесінде» есеп беруге;
 • «Кураторлар кеңесінде» апталық, айлық және жылдық атқарылған шаралары жөнінде есеп беруге;

5.1. Сабақты көп қалдырған студентті төмендегі жағдайларға байланысты кіргізуге;

 • Ауырып қалғанда (уақытында ескерткенде және анықтамасы бар болса);
 • Санаториялық-ақпараттық емдеу (жазбаша түрде уақытылы ескеркен және анықтамасы  бар болса);
 • Карантинде (Уақытылы жазбаша ескерткенде және анықтамасы болса);
 1. Колледж құқықтары:
 • Сабаққа қатысуға денсаулығы кедергі келтіретіні туралы дәрігердің қортындысы болған жағдайда студентті қайтадан кіріктіру;
 • Себепсіз сабақтан қалған жағдайда студенттерге колледж ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес 18 сағат сабақтан қалса – ескерту 24 сағат – қатаң ескерту беріледі, 48 сағат сабақтан қалған студент колледжден шығарлады;
 • Студент себепсіз сабақтан қалып, үлгермеуіне байланысты оқудан шығарылса және сабақтан тыс уақытта әт түрлі қылмыстық жағдайларды колледж жауапкершілігінен алынып тасталады;
 • Колледж ішінде немесе аймағында, жатақханада төбелесуге, ұрынуға, біреулерді үркітіп-қорқытуға, әркімнің жеке заттарын бопсалауға тиым салынып, аталған жағдай орын алса, студент оку орнынан шығарлады және құқық қорғау орындары есебіне тіркеледі;
 • Ата-аналар (заңды тұлғалар) өз міндеттерін орындамаған жағдайда осы «Ішкі тәртіп» ережесін бұзу болып есептелініп, ата-анаға ескерту беріледі;
 1. Ата-аналар құқықтары:
 • Студенттермен жүмысты жандандыру туралы ұсыныстар енгізу;
 • Ішкі тәртіп ережесі талаптарын орындауын талап ету;
 • Топ жетекшісінен студенттің (баласының) сабақ үлгерімі және тәртібі туралы білуге.

 

 

 

Студенттің ар-намыс кодексі

 

1.1 Негізгі анықтамалар мен түсініктер

 • Студент – колледж  оқу орнының білім алушысы.
 • Намыс – жеке азаматтың адалдық, турашылдық, әділдік, шыншылдық сияқты жеке қасиеттерін бағалаумен байланысты кешендің моралдық-этикалық және әлеуметтік түсінік.
 • Интеллектуал – интелекті жоғары дамыған тұлға.
 • Миссия – жауапты  тапсырма, рөл, жүктеме.

1.2 Негізгі ережелер

Білім алу үшін өзіміз таңдаған жоғары оқу орынының, атап айтқанда «Болашақ» медицәина колледжің құрметтей отырып, оқу орнының Жарғысының негізгі ережелерін бұлжытпай орындауға міндеттенеміз. Колледж оқу орны студенттерінің отанымыз Қазақстан Республикасының интеллектуалды потенциалы екендігін және ата-бабаларымыздың жасап кеткен істерін ары қарай жалғастыруымыздың, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев тарапынан көрсетілген және белгіленген ұзақ мерзімді бағдарламаларды іске асыруымыздың керек екендігін түсіне отырып, біз өзімізге келесі міндеттемелерді қабылдаймыз: 

 • оқуға - біздің негізгі міндетімізге - жауапкершілікпен қарау;
 • сапалы білім алуға ұмтылу, өзіміз таңдаған мамандық бойынша қажетті білімдер мен дағдыларды, қасиеттерді меңгеру;
 • ата-бабамыздың рухани және мәдени мұраларын меңгеру, себебі, өткенді білмей болашаққа бару мүмкін емес;
 • өз отанымыз Қазақстан Республикасын сүюді үйрену, оның саналы азаматы болуға ұмтылу және отанымыздың бізге деген нық сенімін тудыру;
 • өз денсаулығымызды сақтау мен оны нығайту, себебі, біздің әрқайсымыздың физикалық және рухани жағдайымыздың келешек ұрпақтың денсаулығына, Отанымыздың қуаты мен байлығына, өсіп өркендеуіне, аға ұрпақтың дұрыс қаматамасыз етілуіне әсер ететіндігін дұрыс түсінеміз.

Жоғарыда атап өтілгендерді ескере отырып, біз осы Кодекс аясында студенттерге жүктелген міндеттемелер мен құқықтарымен толық келісеміз:

 • Мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес  білім алу;
 • Келісім-шарттар бойынша қосымша білім беру қызметтерін алу;
 • 3.Өзінің адамгершілік қасиеттерін сақтауға, ар намыс еркіндігіне, өзінің жеке пікірлері мен түсініктерін еркін баяндауға;
 • Колледждің барлық мәселелері бойынша талқылауға, соның ішінде қоғамдық студенттік ұйымдар мен колледждің  басқару органдары арқылы, қатысуға;
 • Колледждің кітапханалары мен ақпараттық орталықтарының, электрондық ресурстар орталықтарының қызметтерін, емдеу мекемелерінің қызметтерін және басқа да қызметтерді тегін пайдалануға;
 • Барлық түрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарына, конференциялар мен семинарларға, мәжілістер мен конкурстарға қатысу мүмкіндігін пайдалануға;
 • Оқытушылардың сабақ өту сапасы мен тәсілдері туралы өз пікірлерін, сонымен қатар оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарын ашық айтуға;
 • Студенттік өзін -өзі басқару органдарын және студенттік қоғамдық ұйымдарды құруға;
 • Колледж қабырғасында, тәрбие жұмыстары мен студенттердің демалысын ұйымдастыру шеңберіндегі шараларға еркін қатысуға;
 • Оқу жоспарларында, оқу процесінің кестесінде қарастырылған барлық міндетті тапсырмаларды белгіленген мерзімде орындауға және тапсыруға;
 • Өздерінің мәдени және рухани деңгейлерін көтеруге, өздері оқитын колледждің  мәртебесін арттыруға;
 • Жеке азаматтардың ар-намыстарын құрметтеуге, ЖОО оқытушылары мен студенттердің жеке пікірлерімен санасуға;
 • Колледждің мүлкін қорғауға, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға, жатахқаналарда тұру ережелерін сақтауға;
 • Студенттердің өз қылықтары мен қимылдарына өздерінің жауап бере алатындықтарын ескере отырып, өздерінің қимыл әрекеттерінен бөтендерге зәбір көрсету, оларға күш көрсету, өзгені құрметтемеу, сыйламау, басқалардың мүлкі мен заттарын ұрлау сияқты іс-әрекеттерді (соның ішінде дөрекі сөйлеу мен қимылдау, айқайлау, түкіру және т.с.с.) болдырмау;
 • Студенттердің академиялық ар намысы мен абыройын сақтау, төмендегілерге жол бермеу:
 • академиялық жұмыстарды орындау мен аралық немесе қорытынды бақылау барысында өзіне көмектесу мен басқа біреуге көмектесу мақсатында мәліметтер алуды, көшіру, заңсыз материалдарды пайдалану сияқты заңсыз әрекеттеріне бармау;
 • бөгде біреулердің идеялары мен ойларын ұрлау немесе оларды өзінің жұмыстарының нәтижелері ретінде көрсету немесе пайдалану;
 • тәртіп бұзудың басқа да заңсыз әрекеттеріне бармау: құжаттар мен мәліметтерді қолдан жасау, жалған сөйлеу, көшіру, мәліметтерді (соның ішінде компьютерлік) рұқсатсыз, өзгерту немесе пайдалану;
 • өздеріне жүктелген міндеттерді орындай отырып, өздеріне берілген құқықтар шеңберінде студенттер марапатталуы мүмкін. Ол үшін колледжде марапаттаудың әртүрлі формалары мен түрлері болуы мүмкін;
 • өздеріне жүктелген міндеттерді орындамағаны үшін студенттерге әртүрлі шаралар да қолданылуы мүмкін: ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, колледж Жарғысын орындамағаны үшін оқудан  шығару

1.3  Студенттердің міндеттері мен құқықтары

Студенттің міндеті:

 1. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының толық көлемінде кәсіптік білім алуға, біліктілік пен практикалық дағдыларды игеруге, оқу жоспары мен сабақ кестесіне сай жүйелі түрде сабаққа қатысуға;
 2. Дәлелді себептермен сабаққа қатыса алмаған жағдайда, колледжге өзі немесе туысқандары арқылы хабардар етуге;
 3. Науқастануға байланысты сабақтарға қатыспаған жағдайда колледжге  дәлелді себептерді растайтын анықтама құжаттарын тапсыруға;
 4. Көрсетілген уақытта және мөлшерде (инфляцияға байланысты өзгерістер енуі мүмкін) шартқа және 1 қосымшаға сәйкес оқу ақысын төлеуге. Қажет болса білім беруге жұмсалған қосымша шығындарды қоса төлеуге;
 5. Ішкі тәртіп ережесіне сәйкес ішкі оқу тәртібі мен міндет талаптарын сақтай отырып («Білім туралы» Заңының 47-бап, 14 тармағы, 2007 жылғы 27 шілде №319-III-ҚРЗ ) оқу ісін реттеу тәртіптері мен тазалықты сақтауға. Техникалық. өртті сөндіру қауіпсіздігіне қатысты Қазақстан Республикасының Заңнамасында тікелей немесе жанама түрде көрсетілген талаптарды орындауға;
 6. Колледждің іскерлігін және беделін құрметтеуге, колледж туралы жағымсыз ақпарат таратпауға;
 7. Кітапханадан алған әдебиеттерді уақытылы қайтаруға, егер уақытында қайтармаса, колледждің ішкі тәртіптік құжаттарына сәйкес өсім ақы төлеуге;
 8. Бір оқудан басқа оқуға ауысқысы немесе қайтадан оқуға қабылданғысы келсе, оқуға қабылданғандығы туралы бұйрық шыққан күннен жеті күн ішінде пән айырмашылықтарын өтеуге байланысты шығынды төлеуге;
 9. Колледждің қоғамдық өміріне, ғылыми жұмыстарға белсене қатысуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңнамасында колледждің ішкі құжаттарына көрсетілген талаптарды орындауға;
 10. Колледждің мүліктерін ұқыпты сақтауға, оны тиімді пайдалануға, оқуға қолайлы жағдай жасауға белсенділік танытуға;
 11. Колледж мүлігіне толық немесе ішінара залал келтірсе мүліктің толық құнын төлеуге;
 12. Колледждің оқытушылары мен қызметкерлеріне құрметпен қарауға;
 13. Әскери есепке тұру ережелерін сақтауға;
 14. Отбасылық жағдайы, тұрған жері, телефоны өзгерсе, үш күн мерзім ішінде өзгерістер туралы хабардар етуге;
 15. Колледждің өкімдері мен бұйрықтарын, Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерін, осы шарттың талаптарын орындауға.

Студенттің құқықтары:

 1. Оқудың бір түрінен екіншісіне, бір оқу орнынан басқа оқу орнына ауысуға, сонымен қатар білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіп бойынша ақылы оқу түрінен мемлекеттік білім беру тапсырысы жолымен оқуға ауысуға;
 2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен басқада тиісті мемлекеттік ұйымдар белгілеген  тәртіп бойынша денсаулығына байланысты академиялық демалыс алуға;
 3. Қазақстан Республикасының Заңнамаларында қаралса, әскер қатарына шақырылуын кейінге қалдыруға;
 4. Оқу ақысын бүкіл оқу кезеңіне бір мезгілде толық төлесе онда төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанға дейін  өзгермейтін болады;
 5. Оқуға төлемді кезең-кезеңмен төлеуге. Онда төлем сомасы жалақының ұлғаю жағдайында және инфляция индексіне сай жылына бір реттен жиі емес өзгертілуі мүмкін;
 6. Қосымша ақы төлеу арқылы мемлекеттік стандарттық білім беру қызметінен басқа қосымша білім алуына;
 7. Колледждің шешімімен жеке оқу жоспарымен немесе жеделдетілген бағдарламамен шартқа қосымша тіркемемен белгіленіп қосымша білім алуға;  
 8. Кітапхана қорындағы және оқу залындағы ғылыми, оқу-әдістемелік және көркем әдебиеттерді, техникалық құралдарды еркін пайдалануға;
 9. Білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен академиялық демалыстан кейін колледжге кайта қабылдануға;
 10.  Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымына қатысуға.

Ақылы білім берудің тәртібі мен мөлшері

 1. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының көлемінде ақылы негізде оқу үшін төлем ақы теңгемен төленеді;
 2. Төлемақы жалақының өсуіне, инфляциялық жағдайға байланысты әр жыл сайын бекітіліп отыруға;
 3. Төлемақыны бүкіл оқу кезеңіне бір мезгілде немесе кезең-кезеңмен төлеуге болады;
 4. Төлемақыны бүкіл оқу кезеңіне бір мезгілде толық төлесе, төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанға дейін өзгермейді (ҚР білім беру туралы Заңы 63-бап,6-тармақ);
 5. Төлемақы кезең-кезеңмен төленсе, төлем жалақының ұлғаю жағдайында және инфляция индексі ескеріле отырып жылына бір реттен жиі емес өзгертілуі мүмкін (ҚР білім беру туралы Заңы  63-бап,6-тармақ);
 6. Төлемақы өзгерген жағдайда осы шартқа қосымша жасалынады. Оқу ақысының өсу мөлшері жалақы мен инфляция индексінің өсуінен асуға тиіс;
 7. Төлемақы колледждің есеп шотына аудару арқылы төленеді;
 8. Басқа оқу орнынан ауысып келген студент оқу ақысын директордың сабаққа қатысуына рұқсат бергені туралы бұйрығы шыққаннан кейін төлейді;
 9. Кезекті төлемақы уақытында төленбесе, студент аралық, қорытынды бақылауға жіберілмейді, одан кейін оқудан шығарылады. Бұл жағдайда ол оқыған кезеңдерінде жиналып қалған оқу ақысының шығыны мен қосымша шығындарды төлеуге міндетті;
 10. Студент төлемақыны төлемегені үшін немесе толық төлемегені үшін оқудан шығарылған болса, оқу ақысын толық мөлшерде төлеген жағдайда, оқу орнына кайта қабылдануға құқығы бар;
 11. Студент сабақтан қанағаттанарлықсыз баға алса, себепсіз курс жұмысын қорғауға уақытында қатыса алмаса, аралық бақылауды, сынақ емтихандарды қайта тапсырса осыған кеткен қосымша шығындарды төлеуге міндетті;
 12. Студент оқу үшін төлемақысын төлемесе, сессияға жіберілмейді, кейін оқудан шығарылады, төлемақыны төлемеген жағдайда жиналған қарызы қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес өндіріліп алынады;
 13. Осы шартты орындамаса, не толық орындамаса жақтар Қазақстан Республикасының Заңнамалары талаптарына сай жауапкершілікке тартылады;
 14. Төлемақыны төлеу туралы шарттың күші студенттің оқудан шығуы туралы бұйрық шыққан күнге дейін сақталады;
 15. Студенттер өз міндеттерін бұзған жағдайда арнайы шаралар қолданылады.

 

1.4  Студенттердің  тәртіп ережелері

Студенттердің тәртіп ережелері колледждің ішкі тәртіп ережелері аясында жасалынған.

Колледжде, сабаққа кешігу және келмеу Ережені дөрекі бұзу болып табылады. Белгілі себептермен сабаққа келмеу, қоғамдық іс-шараларға қатыспау құжатты түрде расталуы керек.

Студенттер сабаққа қоңырау соғылғанға 1,5-2 минут қалғанға дейін оқу дәрісханасынан орын алып, оқу сабағына дайын болу керек. Әрбір студент берілген 90 минут оқу сабағын тиімді пайдалануы тиіс.

Топ старостасы әр күнге кезекшілер тағайындайды. Студенттерден кейін дәрісхана келесі сабаққа таза күйінде қалу керек.

Студенттер оқытушы дәрісханаға кіргенде, орындарынан тұрып амандасады, оның рұқсатымен ғана өз орындарына отырады. Студенттер колледждің ішкі тәртіп ережесін сақтауға, темекі тартпауға, қатты сөйлемеуге, ішімдік ішпеуге, оқытушыларға, курстастарына жылы сөйлеуге,  ұялы телефондарын қолданбауға  қоюға міндетті.

Студент асхана мен буфеттерде арнайы бекітілген тәртіп бойынша  қызмет көрсетуші құрамдармен сыпайы болуға, жеке гигиенаны сақтауға және оның нормаларымен жүруге, тамақтану мәдениетінің талаптарын ұстануға міндетті.

Колледждің ішкі тәртіп ережелерін бұзған студенттерді оқудан шығаруға директордың орынбасарлары директорға ұсыныс жасайды.

 

 

 

Жүктеп алыңыз

 

Файл Өлшемі  Қимыл 
Сабақ кестесі pdf  286 кб Жүктеп алу 
 2 Сабақ кестесі xls  126 кб  Жүктеп алу 
3 Студент жол-сілтемесі pdf 758 кб Жүктеп алу 
4 Студент жол-сілтемесі doc 4,27 Мб Жүктеп алу 
5 Отбасы және балалар саласында көрсетілетін қызметтер pdf 213 кб Жүктеп алу 
6 Отбасы және балалар саласында көрсетілетін қызметтерін бекіту pdf 96,6 кб Жүктеп алу 
7 Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру pdf 608 кб Жүктеп алу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Жаңаөзен мұнай және газ колледжінің ішкі тәртібінің ережелерінен

 

Ішкі тәртіптің ережелерінің мақсаты – тәртіпті нығайтумен қатар, оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісінің демократиялығы мен ізгілендірілуін қамтамасыз ету, жұмыс пен оқуды дұрыс ұйымдастыру, жұмыс уақытын толық және тиімді пайдалану, оқу және тәрбие жұмыстарының сапасын арттыру.

Оқу сағатының ұзақтығы 90 минут деп белгіленді, сабақтар арасында 15 минуттық үзіліс.

Әр сабақтың басталуы жөнінде оқытушылар мен оқушылар екі қоңыраумен құлақтандырылады - ескерту (оқу басталуына 2 минут қалғанда) және екіншісі – оқудың басталғандығы туралы.

Сабақ аяқталғанда қоңырау 1 рет соғылады.

Оқу басталып кеткеннен кейін сабаққа кіруге үзіліске дейін рұқсат етілмейді.

Бөгде келушілер сабаққа директордың не оның оқу ісі жөніндегі орынбасарының рұқсатымен қатыса алады.

Сабақ кезінде оқытушыларға олардың жұмысы жөнінде ескерту жасалуға ешкімге рұқсат етілмейді.

Оқушыларды қабылдау ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен қабылдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қабылдауды қабылдау комиссиясы белгіленген тәртіппен өткізеді. Колледждегі оқу сабақтары директор бекіткен оқу кестесі бойынша өткізіледі.

Оқу кестесі бір семестрге жасалып, оқу ғимаратының көрнекті жеріне оқу басталудан 1 апта бұрын ілініп қойылады.

Әр сабақ басталғанға дейін оқытушылар, лаборанттар қажетті оқу құралдарын, аппаратураны, жабдықтар мен аспаптарды дайындап қояды.

Барлық оқу және оқу-өндірістік бөлмелердегі тазалық пен тәртіпті комендант пен колледждің шаруашылық жөніндегі меңгерушісі қамтамасыз етеді.

Әр оқу тобына директордың бұйрығымен оқу жылына топ басшысы тағайындалады.

Оқу орындарындағы басқаруды демократияландырудың жаңа тенденцияларына сәйкес төраға басқарған топ кеңестері сайлана алады. Күндізгі бөлімнің топ кеңесі топ жетекшісімен бірге сабақтарда тәртіп пен жұмыс атмосферасы болуына жауап береді.

Топ басшысы (оқушылар кеңесінің төрағасы) міндеттері:

Топ басшысына топта оқу-тәрбие жұмысын орындауды қадағалау міндеті тапсырылады.

 • топтағы үлгерім мен сабаққа қатысты бақылау;
 • тәртіп орнату, топ оқушыларына оқулықтар мен оқу құралдарын уақытында тарату, түрлі шараларды ұйымдастыру мен өткізу.

Әр оқу тобына белгіленген формадаға оқу сабақтарының журналы жүргізіледі. Журнал оқу бөлімінде сақталады және топта сабақ өтетін оқытушыға немесе топ басшысына беріледі.

Оқу тобының әр оқушысының міндеттері:

 • теориялық білім мен практикалық дағдыны игеру;
 • оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қарастырылған барлық тапсырмаларды белгіленген мерзімде орындау; оқытушының барлық тапсырмаларын өз бетімен орындай білу;
 • компьютерлік техниканы, компьютерлік қамту бағдарламаларын, Интернетке шығуды жетік білу; қоғамдық-пайдалы еңбекке, ұжымның қоғамдық өмірде өзіне-өзі қызмет көрсетуіне қатысу;
 • өз бетімен білім алу мен жүйелі түрде айналысу, кітапханаға, оқу залына, колледждің электрондық кітапханасына үнемі барып тұру;
 • ақыл-ой, мәдени, спорттық, қоғамдық сипаттағы түрлі сайыстарға, жарыстарға, олимпиадаларға және басқа шараларға қатысу;
 • тәртіпті, сыпайы болу, оқытушылар аудиторияға кіргенде орындарынан тұру, оқу орнының оқытушылары және қызметкерлерімен бірінші амандасу, таза киіну;
 • колледж ішіңде оқу орнына лайықты классикалық үлгідегі киім кию:

Қыздар – жыл мезгілінің жылы айларында қара, көк түстегі юбка, сарафан, жакет, жилет; ақ түстегі кофта киеді; юбка, сарафанның ұзындылығы тізеден 5-7 см. – ден жоғары болмауы керек.

Жыл мезгілінің салқын кездері: классикалық үлгідегі костюм, шалбар киюге болады.

Облыс, қала көлемінде, колледжде өтетін салтанатты жиындарда, ашық сабақтарда, сайыстар мен байқайларда, мерекелік шаралар өтетін кезде бір үлгіде тіктірілген біріңғай галстук тағылады.

Ұлдар – классикалық үлгідегі қара, көк шалбар, ақ, көк түстегі көйлек киеді.

Жыл мезгілінің салқын кездері: классикалық үлгідегі костюм, бір түстегі көйлек (ақ, көк т.б.) киюге болады.

Түрлі діни ағымдарының киім үлгілерін, соның ішінде «хиджаб» киюге, сақал жіберуге, оқу процесі кезінде мешітке баруға рұқсат берілмейді.

 • оқу орнында, сонымен қатар өндірістік практика кезінде ішкі тәртіп ережелерін сақтау;
 • колледж меншігіне ұқыпты қарау;
 • сабаққа қажетті оқу құралдарымен келу.

Жасы 18 – ге толмаған оқушыға кешкі мезгілде сағат 22 – ден кейін көшеде, кафе- барларда жүруге болмайды.

Колледж ішінде, қоғамдық орындарда тәртіп бұзған, ішкі тәртіп ережелеріне бағынбаған, ішімдік ішкен, темекі, насыбай тартқан оқушыларға айып пұл салынып, төлетіледі, оқудан шығарылады.

Ата-аналарының жұмыс орындарына баласының тәртіпсіздігі туралы хат жіберіледі.

Тәртіпсіздік көрсеткен оқушыларға Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес тәртіптік шара қолданылады.

Оқушыларды, қоғамдық жұмыстарды орындау үшін, сабақтан босату директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының рұқсатымен жүргізіледі.

Ауырып қалуы не басқа жағдайларда сабақтан себепті қалса, оқушы 3 күн ішінде директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына, бөлім меңгерушісіне не топ жетекшісіне хабарлауға, кейін қалған күндерін өтеуге міндетті.

Сабаққа бір семестрде себепсіз қатарынан 8 күн (48 сағат) келмеген оқушы колледжден шығарылуға тиісті.

Бәр семестр бойынша барлығы 48 сағат жіберген бюджет бөлімінің оқушысына стипендия төленбейді.

Колледжде оқып жүрген жасы 18-ге толмаған оқушы үйленген немесе тұрмысқа шыққан жағдайда оқудан шығарылады.

Жақсы үлгерімі, өндірістік оқудағы жоғары көрсеткіштері, үлгілі тәртібі мен қоғамдық жұмыстарға белсенділігі үшін оқушыларға төмендегі марапаттаулар белгіленеді:

 • алғыс;
 • Құрмет кітабына, Құрмет тақтасына енгізу;
 • мақтау қағазы;

Марапаттауды оқу орнының әкімшілігі педагогикалық кеңеспен, басқа қоғамдық ұйымдармен келісе отырып жүзеге асырады.

Оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін бұзғандығы үшін оқушыларға төмендегі тәртіптік жазалау шаралары қолданыла алады:

а) ескерту (оқытушы не топ жетекшісі жасайды);

ә) тәртібі бойынша бағасын төмендету (семестр аяғында топ жетекшісі белгілейді);

б) сөгіс (директор бұйрығымен хабарланады);

в) оқу орнынан шығару.

Оқушыны оқу орнынан шығару, сонымен қатар қайта қабылдау директор бұйрығымен жүргізіледі.

Үлгермеуі, оқу тәртібін, ішкі тәртіп ережелерін бұзғандығы үшін, сонымен қатар жеке жағдайларда оқудан шығару, оқушыларды оқуға қайта қабылдау оқу орнында оқу орнының педагогикалық кеңесінде талқыланғаннан кейін, қоғамдық ұйымдар пікірін ескере отырып жүргізіледі.

Басқа оқу орнынан бюджет бөлімінен колледжге аусып келген оқушы бірінші оқу жылы ақылы бөлімге қабылданады, содан кейін үздік үлгеріміне, қоғамдық көпшілік шараларға белсенді араласуына байланысты, облыстық білім басқармасының рұқсатымен, бюджет бөліміне ауыса алады.

 

Колледж педагогикалық кеңесінде талқыланды

                                                                                     

Сабақтың уақыты:    

I пара       -      08.30 - 10.00

II пара       -     10.15 - 11.45

III пара      -     12.00 - 13.30

IV пара      -     13.45 - 15.15

V пара      -      15.30 - 17.00

VІ пара     -      17.15 - 18.45     

 

КҮНДІЗГІ ОҚУ БӨЛІМІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ:

31.08.2015 – студент қатарына қабылдау;

01.09.2015 – Білім күні;

01.09-29.12- I семестр:

25.12-06.01- қысқы сессия.

Барлық оқу апталар: теориялық білім алу – 16-19 апта,

                              Қысқы емтихандық сессия – 2 апта,

                              Қысқы демалыс – 2 апта

12.01-10.06 – ІІ семестр:

05.06 – 20.06 жазғы сессия I-III курс студенттеріне;

Барлық оқу апталар: теориялық білім алу – 16-22 апта,

                              Жазғы сессия – 2 апта,

                              Жазғы демалыс – 9 апта

 

СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ СТУДЕНТТЕРІНІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ:

25 қыркүйек  –  студент қатарына қабылдау

13.10 – 23.10 – I курс студенттеріне арналған кіріспе сессия.

05.01 – 20.02 – II-IV курс студенттеріне қысқы сессия

04.05 – 25.06 – жазғы  сессия

15.06 – 20.06 – диплом жобаларды қорғау