Талапкер – 2018

 

Маңғыстау облысының білім басқармасы

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі

2018 – 2019 оқу жылында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімді кадрларды даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға арналған ұсыныстар

Код

Мамандық атауы

Біліктілігі

Орын саны

Оның ішінде қазақ тілінде оқытатын

9-сынып базасында

11-сынып базасында

1304000

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130406 3- Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник 

25

25

25

-

0803000-

Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету

080304 3 - Электромеханик

25

25

25

-

0804000-

Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау

080403 3- Техник-механик

25

25

25

-

1305000

Ақпараттық жүйелер» (қолдану саласы бойынша)

130502 3 – Техник – бағдарламашы

25

25

25

-

1302000

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша):

130202 3 Электромеханик

25

25

25

-

0701000

Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау (түрлері бойынша)

0701073 – Техник - геолог

25

25

25

-

0911000

Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)

091101 3- Электромеханик

25

25

25

-

0515000

Менеджмент(қолдану аясы және салалар бойынша)

051501 3 – Менеджер

25

25

25

-

 

Барлығы

 

200

      


Маңғыстау облысының білім басқармасының «О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық  колледжі» МКҚК –на күндізгі оқу нысаны бойынша жұмысшы кәсібіне маман даярлауға 2018-2019 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы

Мамандықтың (кәсіп) өзгертілген коды мен аты

Оқушы

лар

саны

Базалық білімі

Оқыту тілі

Оқу

мерзімі

1

1201000- Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

120106 2- Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик

25

9 сынып

қазақша

2 жыл 10ай

2

1109000- Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)

110901 2- Токарь

25

 

 

9 сынып

 

 

қазақша

 

 

2 жыл 10ай

3

1504000 Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

150403 2- Жеміс-көкөніс өсіруші

25

11сынып

қазақша

10 ай

 

Барлығы

75

 

 

 


I. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.

Қабылдау алқасының жұмыс тәртiбi:

  • Басталуы: сағат 900-ден 1800-ге дейiн
  • Түскi үзiлiс: 1200-ден 1330-ға дейiн
  • Cенбi күнi: сағат 900-ден 1300-ге дейiн
  • жексенбi күнi: демалыс

II. Оқуға түсушілер колледжге оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжатының түпнұсқасын, № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы флюрография суретімен (1 және 2 топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3x4 көлемдегі 4 суретті қоса береді.

Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхат;

2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын - босқынның куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) оралман - оралман куәлігі.

III. Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін және:

1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;

2) негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер - негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);     

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Колледжге түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

IV. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында;

 

Қабылдау комиссиясы

 

 Абитуриент – 2018

 

Управления образования Мангистауской области

Мангистауский индустриально-технический колледж им О.Турмаганбетулы 

Предложения на размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным,послесредним образованием на 2018 – 2019 учебный год

Код
 

Наименование специальности
 

Квалификация
 

Кол-во
мест
 

В том числе
с каз.
языком обучения
 

На базе
9 кл.
 

На базе
11 кл.
 

1304000

 

Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

130406 3- Техник по обслуживанию компьютерных устройств

25

25

25

-

0803000-

 

Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубопроводов

080304 3 - Электромеханик

25

25

25

-

0804000

 

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов

080403 3- Техник-механик

25

25

25

-

1305000

 

Информационные системы» (по областям применения)

130502 3 – Техник – программист

25

25

25

-

1302000

 

Автоматизация и управление (по профилю )

130202 3 Электромеханик

25

25

25

-

0701000-

 

Геологическая сьемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам)

0701073 – Техник - геолог

25

25

25

-

0911000

 

Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (по видам)

091101 3- Электромеханик

25

25

25

-

0515000

 

Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3 – Менеджер

25

25

25

-

 

Всего

 

200

 

 

 Государственный образовательный заказ на подготовку по рабочей профессии на 2018-2019 учебный год по дневной форме обучения ГККП «Мангистауский индустриально-технический колледж  им О.Турмаганбетулы» Управления образования Мангистауской области

Код и название профессий и специальностей

Количество 

учащихся

Базовое 

образование

Язык обучения

Срок

обучения

1

1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

120106 2- Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования

25

9 класс

казахский

2 года 10мес

2

1109000- Токарное дело и металлообработка (по видам)

110901 2- Токарь

25

9 класс

казахский

2 года10 мес

3

1504000- Фермерское хозяйство (по профилю)

 150403 2- Плодоовощевод

25

11 класс

казахский

10 мес

 

Всего

75

 

 

  


 I. Прием заявлений лиц на обучение в организациях образования осуществляется:

1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа, на вечернюю и заочную формы обучения с 20 июня по 20 сентября;

2) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку кадров по массовым профессиям и более сложным (смежным) профессиям - с 20 июня по 20 августа, на вечернюю форму обучения - с 20 июня по 20 сентября.

Регламент работы приемной комиссии:

  • Время работы: с 900 до 1800 часов
  • Перерыв на обед: с 1200 до 1330 часов
  • Суббота с 900 до 1300 часов
  • Воскресение – выходной

II. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие прилагают подлинник документа об образовании, медицинскую справку по форме № 086-У c приложением флюороснимка (для инвалидов 1 и 2 группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы), 4 фотокарточки размером 3х4.

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, родителями или законными представителями.

Иностранцы и лица без гражданства представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;

3) беженец - удостоверение беженца;

4) лицо, ищущее убежище - свидетельство лица, ищущего убежище;

5) оралман - удостоверение оралмана.

Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации колледжа по формам обучения.

IV. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, вступительные экзамены проводятся: на очную форму обучения - с 1 августа по 28 августа, на вечернюю и заочную формы обучения - с 1 августа по 25 сентября.

 

Приемная  комиссия