Талапкер – 2017

 

Маңғыстау облысының білім басқармасы

О.Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі

 

Күндізгі оқу нысаны бойынша техникалық және кәсiптiк білімі бар мамандарды даярлауға 2017-2018 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы

Мамандықтың (кәсіп) өзгертілген коды мен аты

Оқушылар

саны

Базалық білімі

Оқу

мерзімі

1

0515000 – «Менеджмент(қолдану аясы және салалар бойынша)»:

051501 3 – Менеджер

25

9 сынып

2 жыл 10 ай

2

0510000 – «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану» ( салалары бойынша)

051002 3  Іс қағаздарын жүргізуші

 

25

9 сынып

2 жыл 10 ай

3

«Есеп және аудит» (салалар бойынша) -

051802 3 - Бухгалтер-ревизор (аудитор)

25

9 сынып

2 жыл 10 ай

4

0901000 – «Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)

090104 3- техник-электрик

25

9 сынып

3 жыл 10 ай

5

0911000 – «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)»:

091101 3 Электромеханик

25

9 сынып

3 жыл 10 ай

6

1302000 – «Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)»

130202 3 Электромеханик

50

9 сынып

3 жыл 10 ай

7

1401000 – «Үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану»

140121 3  Құрылыс технигі

25

9 сынып

3 жыл 6 ай

8

1305000 – «Ақпараттық жүйелер» (қолдану саласы бойынша)

130502 3 – Техник – бағдарламашы

25

25

9 сынып

11сынып

3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

9

1410000 – «Автомобиль жолдары мен аэродромдар салу және пайдалану»

141001 3 – Техник-құрылысшы

25

9 сынып

3 жыл 6 ай

 

 Жұмысшы кәсібіне маман даярлауға 2017-2018 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы

Мамандықтың (кәсіп) өзгертілген коды мен аты

Оқушылар

саны

Базалық білімі

Оқу

мерзімі

1

1302000 Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша):

130201 2 - Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі*

25

9 сынып

2 жыл 10 ай

2

1304000 – «Электрондық есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру (түрлері бойынша)»

130402 2- Байланыс құрастырушы-кабельші

25

11сынып

10 ай

3

1203000 – «Теміржол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру және басқару»

120301 2- Теміржол стансасының кезекшісі

25

9 сынып

2жыл 10 ай

 

 Сырттай оқу нысаны бойынша техникалық және кәсiптiк білімі бар мамандарды даярлауға 2017-2018 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы 

 

Мамандықтың және кәсіптің коды және аты 

Талапкер саны

Оқу мерзімі

1

1305000 – «Ақпараттық жүйелер» (қолдану саласы бойынша)

130502 3 – Техник – бағдарламашы

20

2жыл 10 ай

2

0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3 Менеджер

20

1жыл 10 ай

 

I. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, оқудың кешкі нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.

Қабылдау алқасының жұмыс тәртiбi:

  • Басталуы: сағат 900-ден 1800-ге дейiн
  • Түскi үзiлiс: 1200-ден 1330-ға дейiн
  • Cенбi күнi: сағат 900-ден 1300-ге дейiн
  • жексенбi күнi: демалыс

II. Оқуға түсушілер колледжге оқуға қабылдау туралы өтінішіне білімі туралы құжатының түпнұсқасын, № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы флюрография суретімен (1 және 2 топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3x4 көлемдегі 4 суретті қоса береді.

Жеке басын куәландыратын құжаттарды оқуға түсушінің өзі, ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхат;

2) азаматтығы жоқ тұлға - азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын - босқынның куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға - пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) оралман - оралман куәлігі.

III. Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін және:

1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;

2) негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер - негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);     

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Бұқаралық кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу түрінде өткізіледі.

Колледжге түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

IV. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары 1 тамыз бен 28 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 1 тамыз бен 25 қыркүйек аралығында;

 

Қабылдау комиссиясы

 

 Абитуриент – 2017

 

Управления образования Мангистауской области

Мангистауский индустриально-технический колледж им О.Турмаганбетулы

 

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017-2018 учебный год по дневной форме обучения

Код и название профессий и специальностей

Количество

учащихся

Базовое

образование

Срок

обучения

1

0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3 Менеджер

25

9 класс

2 года 10 мес

2

0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения)»

051002 3  Делопроизводитель

25

9 класс

2 года 10 мес

3

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

051802 3 - Бухгалтер-ревизор (аудитор)

25

9 класс

2года10мес

4

0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)

090104 3  Техник - электрик

25

9 класс

3 года 10 мес

5

0911000 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и  электромеханического оборудования (по видам)

091101 3 Электромеханик

25

9 класс

3 года 10 мес

6

1302000 «Автоматизация и управление» (по видам)

130202 3 Электромеханик

50

9 класс

3 года 10 мес

7

1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

140121 3  Техник-строитель

25

9 класс

3 года 6 мес

8

1305000 – «Информационные системы» (по областям применения)

130502 3 – Техник – программист

25

25

9 класс

11 класс

3 года 10 мес

2 года 10 мес

9

1410000- Строительство автомобильных дорог и аэродромов

141001 3 – Техник-строитель

25

9 класс

3 года 6 мес

 

 

Государственный образовательный заказ на подготовку по рабочей профессии на 2017-2018 учебный год по дневной форме обучения

Код и название профессий и специальностей

Количество учащихся

Базовое образо-вание

Срок

обучения

1

1302000 Автоматизация и управление (по профилю)

130201 2- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике*

25

9 класс

2 года 10 мес

2

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

130402 2- Монтажник связи- кабельщик

25

11 класс

10 мес

3

1203000 «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте»

120301 2- Дежурный по железнодорожной станции

25

9 класс

2 года 10 мес

 

 Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017-2018 учебный год по заочной форме обучения

Код и название профессий и специальностей

Количество учащихся

Срок

обучения

1

1305000 – «Информационные системы» (по областям применения)

130502 3 – Техник – программист

20

2 года 10 мес

2

0515000 Менеджмент (по отраслям и областям применения)

051501 3 Менеджер

20

1 года 10 мес

 

 I. Прием заявлений лиц на обучение в организациях образования осуществляется:

1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, на очную форму обучения с 20 июня по 20 августа, на вечернюю и заочную формы обучения с 20 июня по 20 сентября;

2) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку кадров по массовым профессиям и более сложным (смежным) профессиям - с 20 июня по 20 августа, на вечернюю форму обучения - с 20 июня по 20 сентября.

Регламент работы приемной комиссии:

  • Время работы: с 900 до 1800 часов
  • Перерыв на обед: с 1200 до 1330 часов
  • Суббота с 900 до 1300 часов
  • Воскресение – выходной

II. К заявлению о приеме на обучение в колледж поступающие прилагают подлинник документа об образовании, медицинскую справку по форме № 086-У c приложением флюороснимка (для инвалидов 1 и 2 группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы), 4 фотокарточки размером 3х4.

Документы, удостоверяющие личность поступающего, предъявляются лично, родителями или законными представителями.

Иностранцы и лица без гражданства представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;

3) беженец - удостоверение беженца;

4) лицо, ищущее убежище - свидетельство лица, ищущего убежище;

5) оралман - удостоверение оралмана.

Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации колледжа по формам обучения.

IV. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, вступительные экзамены проводятся: на очную форму обучения - с 1 августа по 28 августа, на вечернюю и заочную формы обучения - с 1 августа по 25 сентября.

 

Приемная  комиссия